Personal

Rektor
Rektor/Skolchef Yvonne Åkesson leder det pedagogiska arbetet och ser till att personalen får det stöd och den vidareutveckling de behöver. Till sin hjälp har hon biträdande förskolechef Kim Friberg.

Kock
Förskolans kock heter Mel och har lång erfarenhet av matlagning. Kokerskan fyller en viktig funktion på förskolan genom att ge barnen god och näringsrik kost. Personalen fortsätter sedan på avdelningen att vara positiva förebilder för barnen i samband med måltiderna.

Städning
Städning av förskolan utförs av Mel och sker 5 gånger i veckan.

Pedagoger
(Inte klart än)