Personal

Rektor

Rektor/Skolchef Yvonne Åkesson leder det pedagogiska arbetet och ser till att personalen får det stöd och den vidareutveckling de behöver. 

Kock

Förskolans kock har lång erfarenhet av matlagning och tar även hand om städningen på förskolan. Kocken fyller en viktig funktion på förskolan genom att ge barnen god och näringsrik kost. Personalen fortsätter sedan på avdelningen att vara positiva förebilder för barnen i samband med måltiderna.

Personal

Vi på Gripens förskola är en professionell och välutbildad personalgrupp med stort engagemang för barn, vårdnadshavare och verksamheten. Personalen går kontinuerligt på aktuella föreläsningar och kurser för att utveckla och driva förskolans verksamhet framåt tillsammans med barnen. Personalen ska tillsammans med vårdnadshavarna sträva efter att utforma en förskolemiljö som ger barnen en kärleksfull, trygg och stimulerande miljö att vistas i. De har även en nära kontakt med rektorn och får råd och stöd både av henne och de andra i arbetsgruppen. På förskolan pågår ständigt pedagogiska diskussioner som utvecklar vårt pedagogiska arbete med barnen.