Vårdnadshavare

Vårdnadshavare har en viktig roll i förskolan. Gripens förskola erbjuder alla vårdnadshavare:

  • föräldramöte
  • utvecklingssamtal
  • föräldraråd
  • delta i verksamheten
  • drop-in
  • familjefrukost
  • familjeutflykter

 

”Arbetslaget ska ansvara för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen samt föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande.”
– Lpfö18